همه‌ی این ها دیروز اتفاق افتاد

All This Happened Yesterday

از دیروز یک سال به دوستی های ابدیم اضافه شد. از دیروز یک سال به همه‌ی تلاش کردن‌هام اضافه شد. از دیروز یک سال به تجربه هام اضافه شد و از دیروز به اندازه‌ی یک سال تونستم بیشتر خوشحال باشم.

از دیروز یک سال دیگه بیشتر بی‌خیالِ حرفای چرتِ دور و وَرَم بودم. از دیروز یک سال بیشتر از کسی توقعی نداشتم. از دیروز یک سال بیشتر روی خوب بودنم کار کردم و از دیروز یک سال بیشتر سعی کردم مهربون باشم.

از دیروز یک سال نزدیک‌تر شدم به هدف‌هام. از دیروز یک سال نزدیک‌تر شدم به شرایطِ ایده‌آلم. از دیروز یک سال امیدم به آینده بیشتر شد و از دیروز یک سال بیشتر مسئولیت زندگیم رو قبول کردم.

از دیروز به اندازه‌ی یک سال آرامشم بیشتر شد. از دیروز به اندازه‌ی یک سال دیدَم نسبت به دنیای دور و وَرَم وسیع‌تر شد. از دیروز یک سال بیشتر نِگَرِشم رو مثبت نگه داشتم و از دیروز به اندازه‌ی یک سال انرژیم برای ادامه‌ی مسیرم بیشتر شد.

از دیروز یک سال بیشتر همونجوری که می‌خواستم بودم. از دیروز به اندازه‌ی یک سال اعتمادم به خودم بیشتر شد. از دیروز یک سال بیشتر روی پای خودم بودم و از امروز یک سال بیشتر می‌تونم براتون بنویسم.

دیروز یک سال نزدیک تر شدم به آرامشِ ابدیم. دیروز یک سال کمتر شد از جوونیم. دیروز یک سال پیرتر شدم و دیروز یک سالِ دیگه از توی تقویمم خط خورد.

دیروز به اندازه‌ی یک سال آدمای خوبِ مهربونِ اطرافم بیشتر شُدَن و دیروز یک سال بیشتر محبتشون بهم ثابت شد.

دیروز یک سال به همه‌ی نبودن‌هاش اضافه شد و من یاد گرفتم که نیاز به کسی یا چیزی ندارم تا خوشحال باشم؛ پس همین لحظه، همین‌جا بدونِ دلیل میتونم خوشحالی کنم.

آره، همه‌ی این ها دیروز اتفاق افتاد! ولی دیروز به اندازه‌ی همه‌ی سال‌های عمرَم ذهنم آروم و خوشحال بود.

و در نهایت دیروز ۲۰ ساله شدم. 🙂

128
اشتراک‌گذاری